Betalingen blev gennemført.

Du skal ikke foretage dig yderligere.

Your payment is completed.

There is no need for further actions.